Ludwig Bengtsson Sonesson
Jag kan föreläsa i: Skåne
Landerfarenhet: Praktik för miljörättvise-organisationen groundWork i Sydafrika via Afrikagrupperna. Arbetade med kol, luftföroreningar, plast, fracking och divestering. Har även studerat miljöfrågor i Australien.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om miljö och klimatfrågor, de globala målen och Sydafrika men även om globala produktionskedjor, personlig påverkan och hur vi praktiskt når de globala målen!

Sydafrika visade mig hur orättvis världen är. Hur de som har minst drabbas mest av ett förändrat klimat, hur giftig produktion läggs hos de som har minst möjlighet att klaga och hur korruption ger livnäring till ett ohållbart system. Men jag såg också hur modiga aktivister kämpade för att stänga kolgruvor, hur sopsorterare organiserade sig för att få bort skräp från gatorna och samtidigt ge sina barn en framtid, hur någon från Johannesburgs största township stod inför parlamentet och förklarade hur luftföroreningar dödar hans nära och kära. Jag vill berätta om de utmaningar mänskligheten står inför men framförallt hur vi genom aktion, innovation och samarbete kan skapa en rättvis värld.
Jag ser Sida Alumni som en möjlighet att ge nästa generation beslutsfattare verktyg för förändring. Med bas i de globala målen vill jag förklara hur det vi producerar och konsumerar påverkar människor och miljö – där i landetlångtborta. Och hur vi i Sverige kan agera för en mer rättvis värld idag.