Katarina Johansson
Jag kan föreläsa i: Västra Götalandsregionen, på förfrågan i annan del av Sverige.
Landerfarenhet: MFS-stipendium för min kandidatexamen som jag skrev i Sydafrika 2016 där jag studerade lokala perspektiv på metoder för förbättrade arbets- och levnadsvillkor för lantarbetare, kopplat till etiska handelskriterier. Tidigare två perioder i Sydafrika med praktik på organisationer som stöttar civilsamhället och arbetarrättsorganisationer.
Föreläser gärna om:

Jag kan föreläsa om Sida och globala utvecklingsfrågor, globala hållbarhetsmålen utifrån teman som mänskliga rättigheter, arbets- och levnadsvillkor, globala handel, internationella maktförhållanden, samt jämställdhet, HBTQ-frågor, rätten till jämlik sjukvård, HIV/aids och rätten till land.

Jag som i många år varit engagerad i fair trade-rörelsen blev på min första praktikplats i Sydafrika utmanad av kollegor som problematiserade fair trade; Går det att använda samma kriterier över hela världen? Vem får bestämma vad som är en schysst lön och ett schysst sätt att arbeta? Är det inte mer problematiskt att globala syd producerar råvaror och globala nord förädlar samt behåller vinsten? För vem skapas uppförandekoderna, för de som producerar eller för att företagen ska ha ryggen fri?
Frågan om hållbarhet som social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, kopplat till handel är en fråga som diskuteras allt mer. Detta sker inom företagsvärlden och inte minst uppmanas konsumenter att välja rätt, ställa krav och förstå komplexa kriterier och märkningar. Hållbar konsumtion och produktion som är ett av FN:s 17 globala mål är inte ett enkelt mål, utan en komplex fråga som berör flera av de andra målen och kräver aktörers agerande i hela kedjan från producent till konsument.
I mina föreläsningar hoppas jag kunna skapa förståelse för hur världen hänger ihop, hur påverkar vi varandra och varandras förutsättningar. Detta genom att lyfta exempel på initiativ för förbättrade arbets- och levnadsvillkor för lantarbetare av lokala aktörer i Sydafrika. Beskriva vilka lösningar och problem som finns i den kontexten. Samtidigt beskriva det globala i de sydafrikanska lantarbetarnas kontext genom att använda exempel som uppförandekoder och fair trade initiativ, som är en del av hållbar konsumtion. Jag tycker att det går att förstå globala system och utmaningar genom att visa sambandet mellan varor som produceras på en plats och säljs på en annan plats.
Detta är ett förslag på en föreläsning som jag skulle kunna hålla baserat på min senaste vistelse i Sydafrika. Eftersom jag har flera olika erfarenheter från Sydafrika så föreläser jag gärna även om andra områden med utgångspunkt i FN:s globala mål. Hör av dig så utvecklar vi ett koncept tillsammans. Hoppas vi ses!