Johanna Wallertz
Jag kan föreläsa i: Göteborg med omnejd
Landerfarenhet: Utbytestermin där jag studerade kurser i socialantropologi och kommunikation vid Universitetet i San Miguel de Tucuman, Argentina. Praktik genom IM (Individuell Människohjälp) i Guatemala på en organisation som arbetar med kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa för ungdomar bland mayabefolkningen på landsbygden.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om Sida, de globala målen och internationellt utvecklingsarbete. Jag pratar gärna om hur arbetet med bistånd fungerar från en strukturell nivå ner på individnivå och med fokus på kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa.