Jenny Samuelsson
Jag kan föreläsa i: Västernorrland, samt Blekinge och södra Småland/nordöstra Skåne (fr.o.m. HT 2019)
Landerfarenhet: Indonesien
Föreläser gärna om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Med utgångspunkt i den myggburna sjukdomen dengue kommer jag fokusera på global hälsa i klimatförändringarnas spår. Jag vill också gärna berätta om den starka gemenskapen som finns i Indonesien och hur vi alla kan göra små saker som bidrar till en hållbar global utveckling.

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Med utgångspunkt i den myggburna sjukdomen dengue kommer jag fokusera på global hälsa i klimatförändringarnas spår. Jag vill också gärna berätta om den starka gemenskapen som finns i Indonesien och hur vi alla kan göra små saker som bidrar till en hållbar global utveckling.

Tel: 073-5626185