Isabella Gustafsson Ismodes
Jag kan föreläsa i: Stockholm med omnejd.
Landerfarenhet: MFS i Peru om införandet av en koldioxidskatt. Volontärarbete i Peru med utvecklingsfrämjande åtgärder.
Föreläser gärna om:

Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskild fokus på energisektorn, utsläpp av växthusgaser och energi- och klimatpolicy.

0709 77 44 75