Frida Wiig
Jag kan föreläsa i: Göteborg med omnejd.
Landerfarenhet: Praktik på en organisation som arbetar med markfrågor och markrättigheter, för fattiga människors rätt att äga och bruka mark, i Lusaka, Zambia, oktober 2016 – mars 2017. Tidigare, under min gymnasietid två studieresor till Kenya, samt en studieresa till Kenya med Birka folkhögskola.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om Sida, de globala målen, bistånd och dess möjligheter och begränsningar, globala rättvisefrågor, markfrågor. Levnadsförhållanden i olika delar av världen, med egna exempel från Zambia och Kenya, i syfte att skapa förståelse mellan människor i olika delar av världen.