Frans Libertson
Jag kan föreläsa i: Skåne, och angränsande län
Landerfarenhet: Fältstudie i Hongkong, Kina, om den politiska utvecklingen, Paraplyupproret, och Hongkongs självständighetskamp.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskild fokus på demokratiutveckling och yttrandefrihet, samt klimat, miljö och hållbarhet.

Varför måste vi öva oss i att försvara demokratin? Den senaste årens politiska utveckling visar att inte ens Sverige går skyddad från tidsandans alltmer auktoritära strömningar. Det visar till exempel fängslandet av den svenske medborgaren och förläggaren Gui Minhai. Gui, som publicerat Kina-kritiska texter i Hongkong, kidnappades och fängslades utan rättegång 2015, och släpptes sedan två år senare bara för att återigen gripas i januari 2018 då han försökte få kontakt med svenska myndigheter.
Även på hemmaplan syns begynnande auktoritära mönster. Ett tecken på detta är att den alltmer högljudda extremhögern får alltmer gehör, en grupp som öppet erkänner att de vill avveckla demokratin och fängsla politiska motståndare.
Själv fick jag uppleva hur motståndet mot en auktoritär stat kan se ut under min MFS-resa till Hongkong. Under 2014 ockuperades centrala delar av staden i protest om ett odemokratiskt valsystem, en rörelse som kom att kallas Paraplyupproret. Paraplyupproret var inte en homogen grupp, utan en dynamisk och kreativ plattform som bestod av flera smågrupper. Under mina fältstudier i Hongkong undersökte jag hur dessa grupper samarbetade i upproret mot stormakten Kina, och hur demokrati och klimaträttvisa är sammanlänkade.
Med denna erfarenhet som utgångspunkt föreläser jag om hur demokrati inte är ett statiskt och därför är något vi alla måste lära oss att försvara och stå upp för. Genom gruppövningar vill jag stimulera diskussioner som manar till reflektion och eftertanke kring dessa frågor.