David Holm
Jag kan föreläsa i: Göteborg med omnejd.
Landerfarenhet: MFS i Nairobi, Kenya. Utvärderade ett FN-projekt under UN Habitat kring mobilt lärande för den växande gruppen urbana unga vuxna utan ekonomiska medel för vidareutbildning.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om Sida, bistånd, de globala målen och utvecklingsfrågor med särskilt fokus på ungdomars rättigheter, utbildning, flickors rätt till utbildning och tillgång till mobiltelefoni som en väg ur fattigdom.
Mina föreläsningar fokuserar på den positiva utvecklingen inom utbildning, teknik och människors möjlighet att förbättra sina liv – med de globala utvecklingsmålen och i fokus och med statistik och erfarenheter som grund.