Caroline Björkdahl
Jag kan föreläsa i: Göteborg (med omnejd), Malmö, Lund och Stockholm
Landerfarenhet: Sierra Leone och Bolivia
Föreläser gärna om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på jämställdhetsfrågor och marginaliserade gruppers rättigheter, med speciellt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Min föreläsning kan till exempel ge insikt i eventuella konsekvenser för individen och samhället av oplanerade och oönskade tonårsgraviditeter, eller ge en inblick i hur svenskt bistånd kan stärka ungdomars utkrävande av sina rättigheter till ett liv fritt från våld. Jag har erfarenhet från att bo, resa, studera och bedriva forskning utomlands och kommer grunda mina föreläsningar i mina upplevelser från Sierra Leone, där jag gjorde MFS och Bolivia där jag praktiserade hos en lokal organisation. Under föreläsningen kommer vi också prata om och reflektera över utvecklingssamarbete, bistånd och de globala målen i stort.

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på jämställdhetsfrågor och marginaliserade gruppers rättigheter, med speciellt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Min föreläsning kan till exempel ge insikt i eventuella konsekvenser för individen och samhället av oplanerade och oönskade tonårsgraviditeter, eller ge en inblick i hur svenskt bistånd kan stärka ungdomars utkrävande av sina rättigheter till ett liv fritt från våld. Jag har erfarenhet från att bo, resa, studera och bedriva forskning utomlands och kommer grunda mina föreläsningar i mina upplevelser från Sierra Leone, där jag gjorde MFS och Bolivia där jag praktiserade hos en lokal organisation. Under föreläsningen kommer vi också prata om och reflektera över utvecklingssamarbete, bistånd och de globala målen i stort.

Tel: 070-0914066