Ariun Byambakhorloo
Jag kan föreläsa i: Stockholm med omnejd
Landerfarenhet: Internationell erfarenhet: Fältpraktik i lokal organisation i norra Indien som jobbar med klimatanpassning, resurshantering och hållbar matförsörjning.
Föreläser gärna om:
Jag föreläser gärna om utvecklingsfrågor, olika uppfattningar om utveckling, miljö- och klimatfrågor samt om hållbar konsumtion.

Företag, kommuner, forskare, influencers och politiker – alla pratar om hållbarhet. Men vad betyder det egentligen och varför är det så viktigt? Det är två av de främsta frågorna som jag vill diskutera med dina elever, medarbetare eller medlemmar.

Hållbarhetsfrågor är viktiga världen över nu när följden av vår ohållbara livsstil påverkar planeten så påtagligt. I många regioner i världen är klimatförändringen ett av det största utmaningarna som människor möter och de fattigaste är de som drabbas hårdast. Vi har alla hört att världen är globaliserad och sammankopplad på många sätt. Men det kom som en chock när jag insåg att min livsstil påverkar glaciären i Himalaya.

På 3500 meters höjd bland Himalaya, i norra Indien, har jag praktiserat i organisationen LEHO under fem månader. Organisationen jobbar för bl.a. effektiv vattenhantering och ekologisk odling. I det sköra klimatet är man väldigt beroende av sin miljömässiga omgivning. Då blir det viktigt att leva i balans med miljön utan att utarma den.

Min föreläsning kommer att vara interaktiv, d.v.s. att era elever får mycket utrymme att tänka till själva och diskutera med varandra. Jag kan anpassa min föreläsning efter ert önskemål vad gäller tema och längd.