Anna Olsson
Jag kan föreläsa i: Uppland, Dalarna och ev. vid förfrågan, på annan ort
Landerfarenhet: MFS i Hangzhou Kina under våren 2017. Som forskare på State Key Laboratory for Diagnosis & Treatment of Infectious Diseases, kartlade jag resistensutvecklingen för patienter med blodförgiftning.
Föreläser gärna om:
Jag föreläser gärna om Sida, bistånd, de globala målen och globala utvecklingsfrågor. Efter mina erfarenheter i Kina kommer jag ha särskilt fokus på följande globala mål: ingen fattigdom, hälsa och välbefinnande, vatten och sanitet, god utbildning för alla och hållbar konsumtion och produktion.

Idag pratar man mycket om global hälsa, vilket är ett begrepp jag personligen har svårt att relatera till då det finns stora skillnader. Den mest extrema skillnaden ligger i dödsorsaker, där hjärt- och kärlsjukdomar (såsom hjärtattack och stroke) är mest förekommande i höginkomstländer medan infektionssjukdomar (främst lunginflammation och diarrésjukdomar) är vanligast i låginkomstländer. Antibiotika är inte bara central i behandling av infektioner, utan även i samband med operationer, organtransplantationer, cancerbehandling och vård av förtidigt födda barn. Detta är bara ett exempel på varför resistensutvecklingen är ett globalt problem även om förutsättningarna för god hälsa ser olika ut världen över. 

Under min föreläsning kommer man få en inblick i modern medicin och sjukvård med bland annat Sverige, Bangladesh och Kina som exempel. Fokus kommer ligga på utvecklingsarbete och de globala hållbarhetsmålen. För mig känns det viktigt att vara en del av Sida Alumni och att kunna bidra till att sprida den här informationen. Jag ser fram emot att träffa just dig!