Alexandra Klang
Jag kan föreläsa i: Stockholm samt Skåne med omnejd
Landerfarenhet: Jag praktiserade 6 månader med IM Nepal hösten 2016. Praktiken hade fokus på tillgång till utbildning, kvinnors rättigheter och hållbar utveckling. Jag har även arbetat i Sydafrika för Sustainable Livelihoods Foundation. Denna praktiken fokuserade på flyktingars tillgång till sina rättigheter och integration.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om Sida, de globala målen, hållbar utveckling, integration, internationell rätt och tillgång till utbildning. Jag vill i mina föreläsningar gärna belysa vikten av helhetsperspektiv för att skapa hållbar utveckling och långsiktig förändring. Fattigdom, jämlikhet, barnäktenskap och utanförskap är några av de problem jag behandlar i mina föreläsningar.

072-336 60 66