Aida Zekic
Jag kan föreläsa i: Stockholm
Landerfarenhet: Fältstudier och freds- och utvecklingsarbete i Bosnien-Hercegovina, Colombia och Kuba. Jag har även arbetat med demokrati- och utvecklingsfrågor på den mellanstatliga organisationen International IDEA.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om de Globala målen, demokrati, mänskliga rättigheter, fred och konflikt. Dessutom delar jag gärna med mig av min internationella erfarenhet.

Hej! Mitt namn är Aida och jag är med i Sida Alumni eftersom jag vill skapa medvetenhet och debatt kring globala frågor, något vi alla berörs av.

Jag tycker om att varva föreläsningar och personliga skildringar med interaktiva övningar som skapar diskussion, men anpassar alltid föreläsningarna efter gruppens intresse och behov: exempelvis kan vi fokusera på tillämpningen av de Globala målen, på att skildra globala samhällsstrukturer, eller på frågor som berör särskilt land. Min internationella erfarenhet inkluderar:

Bosnien-Hercegovina – praktik på en svensk människorättsorganisation och kandidatuppsats om biståndsfrågor

Colombia – praktik på en lokal fredsorganisation med fokus på ungdomsfrågor

Kuba – studerade hur befolkningens användning av det publika Internet relaterade till demokratisering

På International IDEA har jag arbetat som forskningsassistent inom demokrati- och utvecklingsfrågor på global nivå.

Hör av er till mig så syr vi ihop ett pass. Vi hörs!

073-543 63 96