Natasha Wrang

Alla vill prata om mens!

Sedan slutet av januari har jag träffat hundratals personer från gymnasieåldern till universitetsstudenter. Alla har haft en sak gemensamt – de vill prata om mens.

Idag, 28:e maj, är det internationella mensdagen. Jag älskar att prata om mens eftersom det är något som många kan relatera till. Det är en privat och personlig upplevelse som ungefär hälften av världens människor delar.

Just den halvan av befolkningen har ofta inget val – du måste leva med mens någon gång i ditt liv vare sig du vill det eller inte. Den övriga halvan då? De kan välja att inte ha något med mens att göra över huvud taget, eftersom de själva aldrig behöver uppleva det. Dock är denna inställning något som börjar luckras upp – och ungdomarna jag har träffat i Uganda och under mina föreläsningar är ett bevis på det.

Foto: WoMena. Bukiwe schools project i Uganda.

Under mina föreläsningar har jag utgått från min mastersuppsats i folkhälsovetenskap då jag åkte till norra Uganda och pratade med ungdomar som använt menskoppar. Det är starka upplevelser som ungdomarna i våra svenska klassrum själva relaterar till: Att dela toalett med 216 andra tjejer på skolan. Att inte kunna skaffa mensskydd som är bekväma och inte läcker igenom. Att inte kunna prata om sin oro och sina funderingar kring mens.

Under min korta stund i klassrummet krymper avståndet mellan ungdomar i norra Uganda och södra Sverige och allt blir så verkligt. En stark känsla av orättvisa med ett ifrågasättande följer; varför är det så här? Tabu och skam kring mens är en följd av vår ojämställda värld och ungdomarna tycker inte det är okej. Jag tror att denna insikt gör att fler och fler vill prata om mens. Vi växer av kunskap och av att ifrågasätta.

Förbättrad menshälsa finns inte med som ett mål/delmål inom de globala målen, men visst kan vi smyga in förbättrad menshälsa bland de olika målen. Mål #5 om jämställdhet är given, likaså #1 om fattigdom, #3 om hälsa, #4 om god utbildning och #6 om rent vatten och sanitet. Men också i så många andra mål, som #11 hållbara städer och samhällen som en av eleverna på Johannes Hedberggymnasiet påpekade.

Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg.

Idag är mens inte längre en privatsak – det är något som berör mens-kliga rättigheter världen över, något som finns på agendan inom FN:organ, civilsamhällesorganisationer och statliga myndigheter. Och i tankarna på våra ungdomar.

Om ni vill läsa mer om mens och globala målen rekommenderar jag en infographic som är länkad under. Läs och sprid vidare kunskapen idag och alla andra dagar på året:
Menstruation matters to achieve the the SDG:s 

Foto: WoMena. Parad för internationella mensdagen i Kampala, Uganda.

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

4 + två =