september 2018

”Under min föreläsning kommer man få en inblick i modern medicin och sjukvård med bland annat Sverige, Bangladesh och Kina som exempel. Fokus kommer att ligga på utvecklingsarbete och de globala hållbarhetsmålen.” Anna Olsson, Alumn 2018

Vill du hjälpa dina elever, anställda eller medlemmar att förstå världen? Ge dem en engagerande, personlig och interaktiv föreläsning om hållbar utveckling och biståndsfrågor!
Boka här!

VILL DU PRATA OM KLIMATFRÅGOR? Vill du hjälpa dina elever, anställda eller medlemmar att förstå världen? Ge dem en engagerande, personlig och interaktiv föreläsning om hållbar utveckling och biståndsfrågor! Boka här!